Foto TT, vittorie per Hickman, Johnston e i fratelli Birchall